Meedenken over ontwikkeling omgeving station Oost

May 07, 2020
586 keer bekeken 20 comments

We willen het gebied rondom station Oost ontwikkelen tot een stedelijk gebied. Hier willen we samen met inwoners over nadenken. Samen met mensen die in de omgeving wonen, het gebied bezoeken en zich betrokken voelen. Per 7 mei kunnen mensen hiervoor terecht op www.s-hertogenbosch.nl/oost.

Dat betekent dat er functies bij komen, zoals wonen en werken. En dat bestaande functies, zoals parkeren, wellicht op een andere manier invulling krijgen.
 

Ambities

Vanuit de ideeën maken we vervolgens een ambitiedocument. Daarin staat hoe we vinden dat de toekomst van het gebied eruit moet komen te zien. Daarna spreekt de gemeenteraad zich hierover uit. Dat zal in het najaar van 2020 zijn.

Wethouder Roy Geers: “Wij zien dit gebied als zeer kansrijk om er een nieuwe invulling aan te geven. Zeker voor wonen. Heel veel mensen zijn op zoek naar een woning. Daar willen we hier de ruimte voor geven. Maar wellicht ook voor werken en recreëren. En er moet plaats blijven voor parkeren en het groen. We kunnen hier een prachtig nieuw stuk stad maken. En dat wil ik graag samen met bewoners en geïnteresseerden doen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen tot de beste ideeën en plannen kunnen komen.”
 

Meedenken, doen én dromen

De komende weken kunnen inwoners meedenken, meewerken én meedromen over de toekomst van dit gebied. Dat doen we via een speciale website: www.s-hertogenbosch.nl/oost. Mensen kunnen er ideeën en dromen achter laten, reageren op stellingen en zich informeren over het gebied. Op de pagina kunnen zij zich ook inschrijven om op de hoogte te blijven én als zij actief betrokken willen worden bij het vervolg. Daarnaast organiseren we diverse momenten om online met elkaar in gesprek te gaan.
 

Omschrijving gebied

Het gebied bestaat uit een aantal delen rondom het kruispunt Bruistensingel / Aartshertogenlaan / Stadionlaan:

 • Station Oost en het voormalig Bastion Hotel;
 • Voormalig KPN kantoor;
 • Ds. Pierson college;
 • Transferium de Vliert en afgesloten deel Aartshertogenlaan;
 • Sportgebied de Vliert met Sportiom, stadion de Vliert en de sport- en tennisvelden.

Images

Comment

Twitter

20  Comments

Fields with an * are required.

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
C. May 07, 2020

Er zijn zeker mooie mogelijkheden met dit gebied. Daarnaast zijn er ook nog verbeterpunten die ook meegenomen moeten worden. 

- Duidelijke opstapplaats voor de vele bussen die hier stoppen. Station oost is een veel gebruikte opstapplaats voor verschillende bus uitjes. Door deze bussen wordt vaak een groot deel van de parkeerplaats ingenomen, wat voor overlast zorgt. 

- Zorgen dat er niet zoveel meer op het parkeerterrein bij station oost word gedeald. Daarnaast worden er ook vaak verdovende middelen gerookt op de binnenplaats van het voormalige bastion hotel. Dit moet ook aangepakt worden omdat er iedere dag grote groepen kinderen langs deze plek fietsen. 


- Het beter afstellen van de stoplichten van het kruispunt tussen deze voorzieningen. Vaak wordt hier door rood gefietst, omdat de stoplichten niet juist zijn afgesteld 

- Daarnaast denk ik dat er een grote behoefte is aan nieuwe betaalbare woningen. Vooral appartementen voor starters zijn hard nodig. Ik zou voor de bouwprojecten strengen eisen opstellen met betrekking tot koop/huur. Bijvoorbeeld een verbod op verhuur, alleen bewoning door de eigenaren van het pand. Dit zodat investeerders geweerd kunnen worden en de prijzen aan de markt overgelaten kunnen worden. Daarnaast kan er misschien ook worden gekeken naar duokoop, zodat het betaalbaarder wordt voor starters. Ook een leefdtijdsgrens zou een mogelijkheid zijn. Dus per leeftijdscategorie een bepaald aantal woningen, hierbij zouden bepaalde demografische gevens van woonservice geraadpleegd kunnen worden. Voor wie is de nood het groots, welke leefdtijdscategorie is op dit moment het langste op zoek etc. 
 

Bosschenaar May 08, 2020

Ga de hoogte in met woningen maar maak er iets speciaals van zoals het ekp-terrein , ga mee met de andere brabantse steden en blijf niet achter met vernieuwing en durf .

Guus Olderaan May 08, 2020

Goede dag,

In grote lijnen zou ik Bruisten Singel en spoorlijn als grenzen zien.

Tevens zou ik Sportion en Transferium verplaatsen, waardoor je een echte

wijk kunt creëren.

Sukses

Ronald Kempen May 08, 2020

Allereerst: Dromen is leuk, maar vooralsnog worden/zijn er in het gebied op 3 (!) locaties tijdelijke woningen gebouwd/gepland  die het gebied voor  een groot gedeelte 10 jaar op slot zetten, want zolang is "tijdelijk" in gemeentetermen. In een gebied dat je wilt al ontwikkelen ga je niet dergelijke activiteiten plannen. Het doet veel omwonenden pijn dat onder het mom van tijdelijkheid en "te ontwikkelen toekomstig gebied" het gebied nu extra wordt verrommeld: De gemeente vergeet dat er nu ook al mensen in of langs dit gebied wonen!

Afgezien van voorstaande: mijn visie voor het gebied is dat we vooral uit moeten gaan van wat er al is.  Een stad hoort ook "rafelranden" en "toevallig ontstane gebieden" te hebben. Hoe mooi is de doodlopende aartshertogenlaan nu wel niet en hoe bijzonder is het grafittiviaduct nu!  We moeten oppassen dat als we alles willen regisseren  alles in de stad uiteindelijk "eenheidsworst" wordt.

Verstandig is uiteraard wel om het parkeren ondergronds te gaan regelen en die zo vrijgekomen bovengrondse ruimte slim te benutten. Het transferium en de omgeving rondom station oost leent zich alsdan prima voor hoogbouw  al la paleiskwartier, ook gezien de afwezigheid van direct omwonenden in de nabije omgeving. Deze woningne/appartementen zouden overigens niet alleen moeten worden gebouwd in de vrije sector maar hier zouden ook betaalbare/huurappartementen moeten komen. 

Mijns inziens is het verder belangrijk om het vele groen grotendeels te behouden  (ook een stad kan niet zonder) en dat geldt wat mij betreft ook voor de recreatieve functies (sporten/voetbal/tennis/sportium). De combinatie van "groen" en "sport"zou veel beter kunnen worden ingebed in een groot geintegreerd "stadssportpark" waarbij veel meer zou moeten worden samengewerkt tussen alle sportdisciplines (hekken tussen de sportvelden letterlijk en figuurlijk weg!) De infrastructuur is er al grotendeels en de verlengde aartshertogenlaan zou de groene entree kunnen worden vanuit de stad naar dit stadssportpark.

Het nu getekende gebied is overigens een zeer divers gebied, en daarom ook niet te beschouwen als één gebied, alleen al door de grote wegen en de spoorbaan die er doorheen lopen. Er zal over moeten worden nagedacht hoe hiermee om te gaan (spoorbaan verdiept of ondergronds, dit evt ook geldend voor de huidige weg langs de spoorbaan), zeker als er bijna tot tegen de spoorlijn ruimte komt voor wonen.

Anoniem May 09, 2020

Graag de grote bomen behouden, zorg voor groen.

Irene May 09, 2020

Belangrijk dat het groen behouden blijft!

Naast alle vele fysieke en mentale gezondheidsvoordelen, is het groen ook een veelgehoord 'Unique Selling Point' voor Den Bosch t.o.v. bijvoorbeeld Tilburg of Eindhoven. Zeker het bestaande groen, zoals de bomen langs de Aartshertogenlaan geven nu een kans die je niet krijgt wanneer je alles kapt en later opnieuw moet gaan planten. 

Zoals ook al aangegeven door een andere omgevingsbewoner: Zorg dat deze omgeving niet verrommelt door 'tijdelijke', snelle oplossingen, zoals de tijdelijke woningen die daar staan. Liever nog dan nieuwbouw laten verrijzen op plekken waar nu groen is, zou ik willen kijken naar hoe we de bestaande bouw kunnen verbeteren of op die plekken nieuwbouw zetten dat meer past bij de wensen van deze tijd. 

Ik ben erg benieuwd, hoop dat de vrij duidelijke roep om behoud van groen gehoord en nageleefd wordt. Bedankt alvast!

Anoniem May 10, 2020

Wat ik het belangrijkste vindt is dat alle bomen en groen dat er nu staat, dat dat behouden blijft. Liefst zie ik dat er wat meer groen bijkomt. Bouw alleen op locaties die al benut worden voor diverse voorzieningen, en parkeren in een ondergrondse parkeerplaats. Liever ook geen hoogbouw. Ik hoop dat met het plannen van deze buurt het groen wordt ontzien, of zelfs word uitgebreid.

Nienke May 11, 2020

Houd Aartshertogenlaan groen en maak er een park van. Echt prachtig en rustig om daar met je hond te wandelen. Maar ook om door heen te fietsen. 
Het parkeerterrein is een mooi gebied om er betaalbare woningen neer te zetten. Geen hoogbouw!

Wil van de Wiel May 11, 2020

Ik stel voor het plangebied met een twee locaties uit te breiden:

- locatie basischool hoek Van Grobbendoncklaan met Ophoviuslaan, deze basisschool zit klem en zit qua bereikbaarheid en veiligheid op een verkeerde plaats; hier bijvoorbeeld woningbouw en basisschool verplaatsen naar Stadionlaan op de van kop voormalige Aartshertogenlaan.

- en te kijken of het interressant om op locatie kantoor BrabantWonen ter hoogte van rotonde Graafseweg met Aarthertogenlaan en Victorialaan het kantoor om te bouwenof tot nieuwbouw appartementen c.q. woningen te komen?        

Wil van de Wiel May 11, 2020

Om met elkaar verder over na te denken: 

- Pierson College te verplaatsen naar vm KPN gebouw of als dat niet lukt op de kop van huidig transferium, op locatie Pierson,  betaalbare woningbouw in mix voor studenten en ouderen uit de wijk;

- de NS voorstadshalte  en Bastion Hotel te verplaatsen naar halverweg Stadionlaan met voor rotonde met Victorilaan met daar tegenover een (sport) hotel nabij huidige Sportion en overige sportaccommodaties;

- de nieuwe NS voorstadshalte met daaronder tunnel voor voet- en fietsers te koppelen aan Helicon groenschool, Hervion college en nieuwe Pierson; tunnel heeft meervoudig gebruik van en naar NS voorstadshalte met stadsbussen en voor scholen om overdag gebruik te maken van sportvelden BVV, tennis  etc.,

- tevens het terrein nu transferium te handhaven voor opvang en overloop gebruikers en bedrijven in dit gebied. Desnoods compact in lagen. Principe 'meervoudig gebruik' voor alle gebruikers van spoor, auto, bus, fiets Stadion en Sportiom..

- aan de andere zijde het fietspad Vlietsesteeg via complex BVV rechstreeks aan te sluiten op fietpad langs vm Aartshertogenlaan, indien dit qua ruimte mogelijk is de Wilhelminastraat ook voor auto´s vanuit Hintham door te trekken en aan te sluiten op de Victorialaan en verder naar de rotonde..

- upgraden Stadion De Vliert en te betrekken met complex BVV en tennis Baselaar tot een meervoudig sportcomplex wat overdag en avonds gebruikt kan worden icm Sportiom en daarnaast nieuw (sport)hotel; 

- de voormalige en voor autoverkeer al jaren afgesloten weg Aarthertogenlaan als tussenliggend wandelgebied iom omwonenden en gebruikers te gaan inrichten, als rust en recreatie zone; 

Alvast tot zover.                  

Suzan May 11, 2020

Het groen en de bonen behouden en uitbreiden als verlenging van Prins Hendrikpark. Geen hoogbouw. Bestaande oude bouw, vernieuwen. Plek waar ouderen sociaal kunnen samenwonen met gezamenlijke tuin.

 

johan May 11, 2020

Het iseen mooi plan waarmee de stad verrijkt kan worden.Goed dat HINTHAM NOORD er bij betrokken wordt

want wij missen hier nogal wat.In de eerste plaats zou ik ervoor zorgen dat er op het transferium een mooi winkelgebied kwam.De vliert zou ik verplaatsen naar verder buiten het leefgebied en er een groot sportcom--plex  maken voor elk wat wils.Parkeren moet zoveel mogelijk ondergronds gebeuren.Aan de randen moet zoveel mogelijk goedkopere hoogbouw voor de starters.De prachtige oude bomen mooi laten staan.Station Oost moet natuurlijk blijven voor de toekomstige bewoners.Ook Bastion Baselaar kan dan naar het nieuwe sportcomplex.Het snelfietspad kan worden aangesloten op de vliertsesteeg via de dode Aartshertogenlaan naar het centrum.Zo kun je nogwel even verder dromen en glimlachend weer wakker worden in de hoop dat het prachtig gaat worden.

 

Oeteldonker Van Oeteldonk West May 11, 2020

Vele mogelijkheden maar ik denk gezien de huidige stand van zaken omtrent wonen/werken dat er vooral behoefte is aan degelijke én vooral betaalbare koop en huur woningen voor gezinnen. 

Ik zou heel graag het groen zien behouden worden en zorgen voor nog meer groen om zo een minder industrieël aangezicht te krijgen. Op deze manier zijn er ook meer mogelijkheden tot recreëren en wellicht wat horeca?

Het oude Bastion hotel is nu vergaarplaats voor (kleine) criminaliteit en met regelmaat ook een hangplek voor ouderen die met bustripjes mee gaan. Veel bussen die her en der over het plein staan en verder ligt het plein er maar werkeloos maar vooral moedeloos bij. Echt zonde...mooie plek voor de genoemde woningen!

M.i. zou het mooi zijn wanneer het minder "tijdelijk" is allemaal, zoals nu het geval is. Zoals het er nu bij ligt zorgt het voor een rommelig en onverzorgde uitstraling en oogt het ook maar weinig gastvrij...dat past niet bij de meest gastvrije stad toch?

Kort en goed m.i:

Meer groen/bestaand groen zo veel als mogelijk behouden

Meer betaalbare koop én huur gezinswoningen

Minder rommel/tijdelijke woningen

Minder criminaliteit op/rond Bastion en Station Oost>>Meer toezicht/handhaving

 

S. May 12, 2020

Ja, dromen is prima, zonder dromen ben je nergens. Maar deze droom begint met een nachtmerrie in de vorm van lelijke "tijdelijke" woningen in en rond het afgesloten stuk van de Aartshertogenlaan. Deze staan wat mij betreft symbool  voor het slechte woningbeleid van de afgelopen decennia in onze gemeente.  Ironisch dat de gemeente deze noodwoningen presenteert als iets positiefs: "kijk mensen, wij hebben de afgelopen jaren zitten slapen: het woningbouwbeleid laten versloffen, maar om dat op te lossen zetten wij met een noodgang lelijke woningen "tijdelijk" neer op plekken waar we daarna de bewoners laten dromen over wat er anders had kunnen staan." 

Nee ik ben niet tegen nieuwe bewoners in onze buurt, of bang voor waardevermindering van mijn huis. Ik woon al meer dan 15 jaar in deze buurt en heb geprobeerd mij in te zetten voor een leefbaardere buurt, bijvoorbeeld door op allerlei manieren te pleiten voor het verwijderen van het asfalt op het afgesloten stuk van de Aartshertogenlaan. Dat was en is een van mijn dromen. Asfalt er uit, groen er in.

Hoogbouw? Zou best eens kunnen op de plek waar nu de containerwoningen staan bij station Oost. Maar dat is een plan wat al vijftien jaar geleden geopperd is in een zienswijze gemaakt en betaald door diezelfde gemeente. Waren die plannen  toen opgepakt was er misschien nu minder wonignood.

Het hele gebied rond station Oost is verrommeld door allerlei "tijdelijke" oplossingen: ook het transferium is indertijd ook gepresenteerd als "tijdelijk". Wat bouwstijlen betreft heeft dit hele gebied een Belgische uitstraling; alles staat door elkaar. Het blikveld van de welstandscommissie is beperkt tot onze binnenstad, dat is wel duidelijk.

Maar goed, we mochten dromen. Meer groen, meer bomen, graag! Transferium ondergronds met bovenop betaalbare laagbouw? Graag! Betaalbare geluidswalwoningen langs het spoor? Graag!

Henk Nijland May 12, 2020

Het gebied is nu een wirwar van zaken, maak er meer een geheel van.

1. verplaats tennisvelden en voetbalvelden naar andere zijde stadion, zodat met sportiom meer een geheel gevormd wordt.

2. Op vrijgekomen plek woningbouw aansluitend aan de wijk Hintham.

3. Bouw boven het bestaande transferium een appartementencomplex.

4. Verbouw station oost samen met het hotel tot een vriendelijker station met ipv hotel appartementen.

5. Maak van het stuk "dode" Aartshertogenlaan een parkachtig geheel met sport mogelijkheden.

Niels May 12, 2020

De eerste gedachten die ik heb bij dit gebied:

 1. Breng het transferium dichter naar een op-/afrit van een snelweg zodat de functie beter tot zijn recht komt.
 2. Laat wonen, sporten en werken dicht bij elkaar bestaan.
 3. Zorg voor een plek waar het aangenaam verblijven is: groen/park (aansluiten bij het bestaande water), enige ruimte voor horeca maar geen nieuwe, losse detailhandel, geen hoogbouw (max. 3 lagen), scheiding van doorgaand verkeer en lokaal verkeer (idealiter scheiding van gemotoriseerde en ongemotoriseerde verkeersstromen).
 4. Verlies geen functies voor omwonenden. Hierbij denk ik vooral aan de sport- en recreatiefaciliteiten.
 5. Inzetten op kwaliteit in plaats van zoveel mogelijk bouwen op zo weinig mogelijk ruimte. Sluit aan bij het karakter van Hintham. Denk vooraf na over probleemhoekjes en voorkom overlast / problemen.
 6. Maak meer dan genoeg parkeergelegenheid, véél meer. Niet dat we hier straks opgescheept zitten met parkeeroverlast vanuit het nieuw in te richten gebied en wellicht met parkeervergunningen te maken krijgen.
 7. De stationsfunctie van station oost is erg beperkt: het is geen overstapstation, maar een plek om dichtbij op te stappen of goedkoop te parkeren. Denk na over de rol van dit station en wat er gebeurt met mensen die dit station nu gebruiken.
 8. Als het over dromen gaat: de Bruistensingel biedt ruimte voor een tramverbinding naar de Grote Wielen & Empel, langs het spoor bij oost te verbinden naar de binnenstad / station Den Bosch. Een nieuw transferium erop aanhaken zodat er ook minder bussen door het centrum rijden behoort dan ook tot de opties.

Annemiek May 13, 2020

Mijn wens is mooie hoogbouw a la Bosco Verticale. Betaalbare woningen die er in Den Bosch echt te weinig zijn. En ga de hoogte in met 1 of 2 accenten. Zet daarbij in op deelauto's en veel fietsvoorzieningen, zodat er minder parkeerplekken nodig zijn. Zorg voor een leefbare laag op straatniveau met kleine kiosk, horeca en voordeuren = sociale controle

De touringcarbussen combineren met transferium? transferium als groen gebouw met meerder lagen, minder asfaltverharding meer groen.

En de bestaande bomen rond verlengde Aartshertogenlaan behouden. Het oude asfalt omvormen tot park/ uitloopgebied in aansluiting op Prins Hendrikpark, hier een keer niets bouwen.

Het sportiom is een draak van een gebouw, kan dit in de toekomstvisie mooier en groter (grotere sportcentrum met echte schaatsbaan en groter zwembad, volgens mij is daar wel behoefte aan).

Joop van Steenpaal May 13, 2020

Zet er woontorens neer, probleem woningnood zo opgelost. 

Nieuwe bewoner May 14, 2020

Ik vind het een gemiste kans om de noordzijde van het spoort, tussen het spoor en de Hervensebaan niet te betrekken. Er zijn (worden) daar momenteel honderden woningen gebouwd die je zo samen met de reeds bestaande bouw in De Herven meer bij de stad kan betrekken. Dit verbetert de levendigheid en sociale cohesie en het kleine MKB (koffietentjes, kapper, restaurantjes, winkels) meer klandizie.

De scholen en kantoren die er nu staan kunnen prima de onderste etage hiervoor beschikbaar maken en icm ondergronds parkeren kan er nog ontzettend veel m2 groen ontwikkeld worden, waarmee ook aangesloten kan worden op de groene ontwikkeling van 'Oost'.

arie bijl bestuurslid van de Bossche milieugroep June 01, 2020

Er is een grote nood aan sociale huurwoningen en betaalbare woningen. Bouw dus goedkopere en dus kleinere woningen om die nood te leningen. Kleinere woningen vergen minder openbare ruimte dat dus beschikbaar blijft voor groen en biodiversiteit. Bouw ook de hoogte in want dat vergt ook minder ruimtebeslag.

Zorg er ervoor dat de woningen duurzaam gebouwd worden en dat de zonnepanelen met krachtige isolatie het gebruik van fossiele brandstof kunnen uitsluiten.

Sloop geen gebouwen maar benut ze opnieuw in een circulaire wereld

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Lees hier onze huisregels

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op!

 

 

Cookie settings