Alleen op plekken waar nu al gebouwen staan en wegen of parkeerplaatsen liggen, kan gebouwd worden.

04-05-2020
23 reacties

Thema: wonen. Er staan op dit moment relatief weinig woningen in het gebied. De woonwijken liggen aan de randen. De herontwikkeling van de voormalige KPN-locatie is de eerste ontwikkeling waardoor er hier woningen bij komen. Er is ruimte om er meer woningen te bouwen.

Dit past bij de vraag naar woningen in de gemeente. Én bij de ambitie van het gemeentebestuur. Toch is het ook belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de ruimte. Niet elke plek is geschikt om woningen te bouwen. En sommige locaties zijn juist waardevol om te behouden. Hoe kan er meer woningbouw komen? Welke plekken lenen zich er goed voor, of juist niet? En, wat voor soort woningen zouden er gebouwd moeten worden?

Afbeeldingen

Wonen

Stemmen

283 totaal
175 eens
108 oneens

Reageren

X (voorheen Twitter)

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

23  reacties

AP 10-10-20 om 17:01

Ik stem voor noch tegen: er mag best op andere plekken gebouwd worden (Den Bosch heeft zeer weinig woonruimte, als je niet in gelijk in maaspoort of empel wil zitten), maar de mix van woongebied en groen is wat de omgeving zo mooi maakt.

Kijkende naar bijv de nieuwbouwwijk Carolus, vind ik dat maar een kale Vinex wijk. Als dat het voorbeeld is, dan ben ik daar geen fan van.

Dus: bouwen met beleid met behoud van zoveel mogelijk groen

Jeroen 08-06-20 om 10:21

Den Bosch is, buiten enkele parken, niet een hele groene stad. Er is genoeg ruimte aan de randen voor uitbreiding, laten we dan het groen in de stad behouden. (en met groen bedoel ik hier letterlijk groen zoals bomen en struiken, niet duurzaamheid in het algemeen) 

TS 02-06-20 om 14:04

In totaal niet meer 'steen' erbij is goed. Alleen het hoeft niet perse opdezelde plek te zijn waar nu ook al verharding is. 

Mayke 28-05-20 om 10:04

Ik denk dat er wel behoefte is aan meer woningen in de stad. Er zijn plekken in dit gebied die zich wel lenen voor woningen. Bijv bij Aartshertogenlaan. Dan wel passende invulling. Hier geen hoogbouw. 

Bij andere locaties wel rekening houden met geluidsoverlast stadion en trein.

Danyel Deckers 24-05-20 om 12:38

Er zijn een aantal gebieden die echt braak liggen en derhalve geen functie hebben, ook geen natuur of recreatiefunctie.

Daarnaast zijn sommige stukken dermate klein dan herkaveling waarde toe zou voegen

B 22-05-20 om 19:46

Steden verdichten. Dat is noodzakelijk om groei te faciliteren en om commerciële voorzieningen rendabel te maken. Zo'n leegte als nu is een diskwalificatie voor de mooie en centrale ligging in de stad.

Piet 19-05-20 om 15:34

Er zijn in dit gebied mogelijkheden voor kleinere invullingen, zoals dat recent is gebeurt met de kleien woningen op het afgesloten deel van de Aartshertogenlaan. Juist aan dit soort woningen bestaat grote behoefte. Het helpt mensen op de rit, zodat ze na een jaar of 2 in deze woning kunnen doorstromen in andere woningen. dit soort woningen biedt een kans in een gebied dat dynamisch kan zijn. Juist de ligging in het groen is een meerwaarde voor deze gezinnen. Het is dus zeker niet de bedoeling het hele gebied vol te zetten, maar eerder als een soort oases in het groen.

Nanne 19-05-20 om 12:02

Groen is zeer belangrijk voor een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijke woonomgeving. Bomen kunnen niet stemmen, maar zijn zeer invoedrijk en helpen de problemen die ontstaan door de klimaatcrisis te verminderen.
Ik begrijp de woningnood en stem voor woningen op bijv. parkeerplaatsen (die heel goed ondergronds gebouwd kunnen worden).

anoniem 17-05-20 om 22:45

Op plek transferium kunnen wellicht huizen komen (als transferium elders komt). Niet op andere plekken.

Bewoner 17-05-20 om 19:25

Asfalt wat nu onder de bimen ligt oude aarsthertogenlaan weghalen: daar geen bebouwing maar groene corridor: wel bouwen op transferium: dan mooie groene "border " tussen bebouwing en sociale woningflats

Alexander 09-05-20 om 16:28

Het gebruik van bestaande 'stenen' gebieden kan nog ontzettend worden geoptimaliseerd waardoor groen behouden blijft. Groen geeft karakter, rust en tal van gezondheidsvoordelen. Anno 2020 is het inmiddels ieder duidelijk dat we echt op alle schalen moeten zorgen dat er voldoende gezonde natuur en bijbehorende ecosystemen blijven bestaan. 

Bewoner 09-05-20 om 10:31

Eens, alleen bouwen daar waar al gebouwen staan. Het groen (en de relatieve rust) daar bewaken en behouden. Het afgesloten deel Aartshertogenlaan dus ook groen houden, wel opknappen, maar niet bebouwen.

M. 08-05-20 om 22:43

Het zou niet ten koste mogen gaan van het schaarse groen dat er in deze buurt is. Dat betekent dus ook dat de Aartshertogenlaan niet bebouwd zou moeten worden. 

Bewoner 08-05-20 om 21:16

Er zijn genoeg mogelijkheden waar veel woningen gebouwd kunnen worden, neem een efficiëntere inrichting van het Transferium.

De stelling suggereert dat op de plek van de oude Aartshertogenlaan ook bebouwd mag worden. Hier ben ik het niet mee eens. De oude bomen hebben veel waarde (o.a. biodiversiteit en leefbaarheid) voor de omgeving en het asfalt had allang groen moeten zijn.

Anoniem 08-05-20 om 17:40

Gezien het feit dat het transferium ook ondergronds gerealiseerd kan worden, denk ik dat het goed mogelijk is om hoogbouw op het bestaande parkeerterrein te realiseren.

Bewoner hintham 08-05-20 om 13:56

Als je het hele gebied bekijkt kun je best door te schuiven van bv parkeren ruimte winnen. Als all3s gaat schuiven moet je je niet laten beperken door alleen uit te gaan van verhard oppervlak om te bouwen. Wel rekening houden met bestaande bomen.

Buurtbewoner 08-05-20 om 12:04

NIet mee eens!  er is woningnood in Den Bosch  dus bouwen aub.  ERr is genoeg groen in de Buurt!  

Bewoner 07-05-20 om 18:03

Het groen in deze buurt is al beperkt en er zijn al initiatieven tot verdere inperking hiervan (zie plannen Annapark bv.). Behoud van zuurstof en wandelgelegenheid in het groen is zeer noodzakelijk voor de leefbaarheid van deze buurt.

Eric 07-05-20 om 16:25

Dit zou een geschikte omgeving kunnen zijn vanwege het openbaar vervoer voor de bouw van studentenwoningen. Daar is namelijk  een groot tekort aan. Liefst in een stedelijke setting met veel en hoge hoogbouw.

 

Antoine 07-05-20 om 16:08

Er zoude flink wat woningen gebouwd kunnen worden dmv hoogbouw. Liefst ook voor studenten en andere jongeren. 

Anoniem 07-05-20 om 15:54

Het lijkt mij onnodig om jezelf alleen te beperken tot plekken die op dit moment al bebouwd zijn. Als er meer woning gebouwd kunnen worden door het kappen van bomen dan zou dat geen probleem moeten zijn. Er is ongeloofelijk veel groen in de omgeving bijvoorbeeld in de vorm van de ijzeren vrouw. Groen is uiteraard belangrijk maar als de keuze is tussen 90 extra woningen of een klein stukje groen zou de keuze duidelijk moeten zijn.

Maak van deze plek een hoogstedelijk gebied met enkele kleine parkjes en pleintjes. Mensen die van een groter park willen genieten kunnen naar de ijzeren vrouw lopen.

Aart 07-05-20 om 15:51

Nee want er staan nu tijdelijke woningen op voetbalveld=groenbestemming: moet weer groen worden.  Wel op het parkeerterrein/transferium

Anoniem 07-05-20 om 15:10

Het zou een beperking van ideeën zijn

 

Contact

Wolvenhoek 1, 's-Hertogenbosch
(073) 615 51 55
Contactformulier

 

Huisregels

Lees onze huisregels

 

 

Cookie-instellingen